Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

MÔN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNGTài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Thời buổi này, công ty, doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sở hữu một nhà quản trị văn phòng tài năng, nhiệt tình, năng động và biết cảm thông. Tuy không cần trang bị quá nhiều năng lực...

Đây là link download bài giảng môn học quản trị văn phòng.