Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013

Giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bản

Giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bản

Giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bảnTài liệu tham khảo - Tiếng anh giao tiếp (cơ bản). Tiếng Anh là hậu thân của một ngôn ngữ chung của các giống người Angle, Saxon và Jute – thường được gọi chung là người Anglo-Saxon. Ba giống dân này thuộc các dân tộc German, từng sống ở vùng nay là Bắc Đức và Hà Lan, nhưng một số được vua Vortigern mời sang Anh vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 để giúp ông ta trong cuộc chiến chống người bản xứ Pict (ngày nay không còn nữa).

Đây là link download giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bản.