Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bản

Giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bản

Giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bảnTài liệu tham khảo - Tiếng anh giao tiếp (cơ bản). Tiếng Anh là hậu thân của một ngôn ngữ chung của các giống người Angle, Saxon và Jute – thường được gọi chung là người Anglo-Saxon. Ba giống dân này thuộc các dân tộc German, từng sống ở vùng nay là Bắc Đức và Hà Lan, nhưng một số được vua Vortigern mời sang Anh vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 để giúp ông ta trong cuộc chiến chống người bản xứ Pict (ngày nay không còn nữa).

Đây là link download giáo trình tiếng anh giao tiếp cơ bản.